Tėvus ir pedagogus vienija vienas tikslas – vaiko gerovė.

Mes siekiame, kad darželyje vaikas augtų laisvu, pasitikinčiu, kūrybingu žmogumi.

Vaikams kuriame jaukią ir saugią aplinką.

Kiekvieno vaiko brandą, pasiekimus, pokyčius vertiname du kartus metuose. Tikslas: pažinti vaiką, nustatyti jo pasiekimų lygį, bei numatyti ugdymo uždavinius.

Vaikams turintiems kalbos sutrikimų teikiama švietimo pagalba.

Vykdoma ugdymo srities priežiūra.

Mokytojos įgyvendina STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje, švenčiamos darželio tradicinės ir kitos šventės.