Tėvus ir pedagogus vienija vienas tikslas – vaiko gerovė.

 

Mūsų paskirtis – padėti šeimai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiką, bendradarbiauti su šeima ugdant vaiką darželyje.

 

Centrą dienos metu lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, priimami pagal savininko patvirtintą tvarką. Čia jiems sudaromos higieninės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, garantuojančios psichinį, fizinį vaikų saugumą, specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.

 

Pedagogai kiekvieno vaiko brandą, pasiekimus, pokyčius vertina du kartus metuose. Tikslas: pažinti vaiką, nustatyti jo pasiekimų lygį, bei numatyti ugdymo uždavinius. Vaikams turintiems kalbos sutrikimų teikiama švietimo pagalba. Vykdoma ugdymo srities priežiūra. Pedagogės veda įvairias veiklas, švenčiamos darželio tradicinės ir kitos šventės.