Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus grupės darželyje skiriamos 3-5 metų amžiaus vaikams. Į šias grupes vaikai ateina iš namų. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius grupėse – 20. Veikia dvi ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Ikimokyklinis ugdymas reikalauja tam tikrų, specifinių kompetencijų, gebėjimų, požiūrių, kurie padeda įtraukti į ugdymą tėvus ir pasiekti teigiamų rezultatų. Čia vyksta aktyvus ir kryptingas pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvelių bendradarbiavimas. Vaiko ugdymas grindžiamas jo poreikiais, galimybėmis, gabumais, interesais, pasiekimais.

2010 m. Harvardo universiteto mokslininkų tyrimas, pradėtas vykdyti dar 1980-aisiais, parodė, kad darželyje įgytos asmenybės savybės – kantrybė, atkaklumas, drausmė, mandagumas (sugebėjimas bendrauti, taikiai spręsti konfliktus), net laiko planavimas (juk darželyje vaikas gyvena dienos, savaitės, metų ritmu) – daro įtaką sėkmingam suaugusiojo gyvenimui.

Priešmokyklinis ugdymas

               Lankydamas priešmokyklinio ugdymo grupę šešiametis:

  • Mokysis bendrauti su bendraamžiais, jausis lygiaverčiu grupės nariu.
  • Pajaus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus, projektus.
  • Patirs savo reikšmingumą priimdamas sprendimus, kurdamas planus ir juos įgyvendindamas.
  • Stiprins pasitikėjimą žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi.

             Įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengvai susirasti draugų, subręsti kitokiai veiklai – mokymuisi.

             Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma – ŽAIDIMAS. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas, dalydamasis įvairia informacija ir kt.) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis.