Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus grupės darželyje skiriamos 2-5 metų amžiaus vaikams. Į šias grupes vaikai ateina iš namų. Ikimokyklinio amžiaus grupėje vaikų skaičius – 20, mišrioje ikimokyklinio amžiaus grupėje – 16.  Veikia dvi ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Ikimokyklinis ugdymas reikalauja tam tikrų, specifinių kompetencijų, gebėjimų, požiūrių, kurie padeda įtraukti į ugdymą tėvus ir pasiekti teigiamų rezultatų. Čia vyksta aktyvus ir kryptingas pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvelių bendradarbiavimas. Vaiko ugdymas grindžiamas jo poreikiais, galimybėmis, gabumais, interesais, pasiekimais.

2010 m. Harvardo universiteto mokslininkų tyrimas, pradėtas vykdyti dar 1980-aisiais, parodė, kad darželyje įgytos asmenybės savybės – kantrybė, atkaklumas, drausmė, mandagumas (sugebėjimas bendrauti, taikiai spręsti konfliktus), net laiko planavimas (juk darželyje vaikas gyvena dienos, savaitės, metų ritmu) – daro įtaką sėkmingam suaugusiojo gyvenimui.

Priešmokyklinis ugdymas

               Lankydamas priešmokyklinio ugdymo grupę šešiametis:

  • Mokysis bendrauti su bendraamžiais, jausis lygiaverčiu grupės nariu.
  • Pajaus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus, projektus.
  • Patirs savo reikšmingumą priimdamas sprendimus, kurdamas planus ir juos įgyvendindamas.
  • Stiprins pasitikėjimą žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi.

             Įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengvai susirasti draugų, subręsti kitokiai veiklai – mokymuisi. 

           Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams tyrinėjimas bei eksperimentų atlikimas yra viena iš įdomiausių sričių. Mokytojai nuosekliai ir sistemingai įgyvendina STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.

           STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. STEAM ugdyme, akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais.