Ne tik žaidžiam, bet ir dirbam

Darbštumą ugdyti niekada ne per anksti….